Devetorica novaka obukla franjevački habit u Mostaru

Dva kandidata došla su u novicijat nakon završene klasične gimnazije u Visokom, a sedmorica nakon godine postulature provedene u samostanu u Mostaru.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1301