Održana Franjevačka ljetna škola duhovnosti u Sarajevu

Bilo je nazočno17 sudionika/ca, a predavači su bili fra Marko Karamatić, s. Vianeja Kustura, fra Rozo Brkić, dr. Dragan Pavelić, fra Mile Babić i fra Marinko Pejić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1307