Blagoslovljeni temelji kuće ŠSF i Centra za socijalno ugrožene u Bukovici

Provincijska predstojnica s. Franka Bagarić, istaknula je nakanu da u Centru bude obiteljsko savjetovalište te pružanje pomoći djeci i ženama - žrtvama nasilja.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1308