Kanonska vizitacija u samostanu karmelićanki i izbor priorice

Tijekom kanonske vizitacije kardinal Puljić je predsjedao izboru priorice sestara karmelićanki. Na tu službu ponovno je izabrana s. Lucija Peša.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1507