Objavljen prijevod okružnice „Kontemplirajte“

Pismo "Kontemplirajte. Posvećenim muškarcima i ženama na tragovima Ljepote" stiže kao otvoreni poziv na Božje otajstvo, temelj redovničkog života.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1548