Polaganje prvih privremenih zavjeta na Humcu

Osmorica novaka: fra Franjo Ć., fra Nikola D., fra Josip D., fra Ivan H., fra Daniel M., fra Josip M., fra Franjo M., fra Ivan S., položili su svoje prve privremene zavjete.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1587