Leopold nas potiče da se zagledamo u svoje srce

U povodu dolaska relikvije neraspadnutog tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Rijeku, svečano euharistijsko slavlje 19. rujna predslavio je biskup Petanjak.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1897