Obred primanje u postulaturu franjevačkih kandidata u Visokom

Za vrijeme sv. mise koju je predslavio definitor i ekonom Bosne Srebrene fra Nikica Vujica petorica franejvačkih kandidata primljeni su u postulaturu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1907