Seminar za odgajatelje u predškolskim ustanovama Katoličke Crkve u BiH

Stručni seminar "Komunikacija u odgojnom djelovanju" pod vodstvom dr. sc. Sandre Bjelan Guska održan je u franjevačkom samostanu u Sarajevu (Kovačići).

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2080