Milosrđe prema biblijskoj perspektivi

Kateheza pape Franje: Gospodin je „milosrdan“ i „milostiv“

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2082