Održana vjeronaučna olimpijada u Bosni i Hercegovini

Prvo državno natjecanje iz Vjeronaučne olimpijade na temu „Kršćani na putu dijaloga“ održano je 25. travnja u Livnu i sudjelovalo je 18 ekipa.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2095