100. obljetnica Franjevačke klasične gimnazije u Širokom Brijegu

Narod bez prošlosti, bez tradicije, vjere i kulture i svoga imena ne može savladavati izazove i kušnje sadašnjosti i ne može biti spreman za budućnost, kazao je vikar Ševo.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2213