Međuprovincijski susret kućnih predstojnica ŠSF u Zadru

Na seminaru u Zadru je sudjelovalo petnaest sestara, iz svake provincije pet, a dobrodošlicu im je izrazila provincijska predstojnica s. Andrea Nazlić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2250