"Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas"

Književni jezik Hrvata u BiH se razvijao od 11. stoljeća. Fra Matija Divković istaknut je kao metafora za kulturni i jezični identitet Hrvata u BiH.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=260