Obilježen Stadlerov dan u sarajevskoj katedrali u ožujku 2020.

Euharistijsko slavlje predvodio je katedralni župnik vlč. Mato Majić u koncelebraciji vlč. Olivera Jurišića, vicerektora VBS-a u Sarajevu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2653