Juniorke Školskih sestara franjevki Hercegovačke provincije obnovile redovnička zavjete

“Samo ako je naše svjedočanstvo radosno, moći ćemo druge privući Kristu”, kazao je predvoditelj slavlja i obreda obnove zavjeta fra Danko Perutina.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2761