Ukop fra Ivana Ševe, člana Hercegovačke franjevačke provincije

Fra Ivan Ševo umro je u 69. godini života, sprovodne obrede i ukop na groblju Podadvor u Čitluku predvodio je provincijal fra Miljenko.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2938