Duhovna obnova u samostanu Služavki Malog Isusa u Gromiljaku

Trebamo izbjegavati oholost i dati prednost Božjem planu s nama te ga prihvaćati u svom životu naglasio je vlč. Kajinić, voditelj duhovne obnove.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=299