Duhovna obnova redovnica u Sarajevu

Predavanje na temu: "Euharistija – izvor Stadlerove duhovnosti " izložio je mons. dr. Pavo Jurišić, postulator kauze Sluge Božjega nadbiskupa Stadlera.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=305