Imenovana nova uprava Hrvatske provincije Službenica milosrđa

Novoimenovana uprava Službenica milosrđa Hrvatske provincije započela je svoj rad 1. rujna 2012. u Splitu na čelu s provincijalnom poglavaricom s. Marijomangelom Galić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=379