S. Kata Karadža: Franjo i Klara - prijateljstvo božanskih zaljubljenika

Između svetačkog para Franje i Klare je postojala brza, afektivna komunikacija, jer su bili povezani istom ljubavlju prema Kristu i za Krista. Oni su, zahvaljujući dubokom međusobnom prijateljstvu te prijateljstvu s Bogom, život pretvorili u pjesmu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=444