Redovnički život u crkvi

Razmišljanje: fra Juro Šarčević, OFMCap

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=650