25.09.2014

Susret katehistica i glazbenica s prov. predstojnicom s. Frankom Bagarić

Fra Goran Azinović, OFM je okupljenim sestrama u svom predavanju naglasio da je bit evangelizacije vidjeti živu osobu, a ne prenijeti informaciju.

Ovogodišnji susret katehistica i glazbenica, Školskih sestara franjevki Mostarske provincija, s provincijskom predstojnicom s. Frankom Bagarić održan je u samostanu u Ljubuškom (Fra Ljudevita Rupčića 2), dana 20. rujna. Program susreta odvijao se u dva dijela.

U prvom dijelu programa predavanje na temu Novost evanđelja u katehetskom radu i odgoju za liturgijsku glazbu sestrama je održao fra Goran Azinović, ovogodišnji mladomisnik Hercegovačke franjevačke provincije, koji je nakon predavanja predvodio i Euharistijsko slavlje. Fra Goran je na zanimljiv i konkretan način govorio o novoj evangelizaciji. Na početku je istaknuo važnost govora oči u oči, govora pojedincu, a ne masi jer je to evanđeoski, Isusov način govora. Predavanje je započeo slikovitim govorom – na listu bijelog papira napisao je riječ Bog, a onda je papir zgužvao. Pojasnio je da je u svijetu moderne tehnike „riječ Bog danas pogažena, krvava, bačena u prašinu, u smeće, zgužvana“. Riječ Bog više nema značenja. Smisao nove evangelizacije je razmotati tu „zgužvanu riječ“, ponovno je vratiti, „izvaditi iz smeća“ i omogućiti da je drugi vide. Da bismo to mogli treba nam poniznosti i treba nam osobno iskustvo Boga.

Fra Goran je govorio o poteškoćama evangeliziranja u suvremenom svijetu relativizma u kojemu navijestiti Isusa Krista nije nimalo lako. Kazao je da radimo s mladima koji su u tehnici daleko ispred nas i stoga im ne možemo prići na razini razuma, nego na razini srca. Današnji mladi i djeca sve imaju ali nemaju crte lica, nemaju osmijeha, lice im je prazno. Tehnika im je omogućila da budu i gospodar u sapunici, i igračka u crtiću i junak u akcijskom filmu. Tehnika i mediji su im  omogućili da sve emocionalno prožive pa tako i Boga i onda im Bog više i ne treba. Stoga, evangelizirati mlade danas znači, prije svega, dati im Boga. Zato je vrlo važan pristup govora pojedincu, govora oči u oči. Bit evangelizacije je vidjeti živu osobu, a ne prenijeti informaciju. Svaki čovjek je knjiga, svaki ima svoju biografiju, svoj križ. Susret sa živom osobom važniji je od stotinu metoda, metodika, didaktika. Zanimljivi smo mladima samo onoliko koliko im možemo Krista dati. Nova evangelizacija znači dati mladima život, a ako im nismo dali život onda smo im ga uzeli. Da bismo mogli dati život, dati Boga nekome, trebamo Ga imati u sebi. Ako Ga nemamo, onda nemamo što ni dati. Mi možemo lijepo govoriti o Bogu, a da Ga nemamo u sebi. Stoga je bit evangelizacije doći do sebe, promijeniti sebe, ući u sebe, doživjeti Boga u sebi da bi ga onda mogli ponuditi drugima. Smisao evangelizacije nije govoriti o Isusu, nego živjeti Isusa, osjetiti dodir Boga u svome životu, susresti Boga, osjetiti ga, doživjeti. Uzalud je sve ako u sebi sami nismo doživjeli jednu sekundu obraćenja, jedan trag vječnosti.

I u prigodnoj homiliji fra Goran nas je uveo u razmišljanje o smislu i biti redovničkog poziva vraćajući nas na Izvor, na prvotni ideal, zanos s kojim smo započeli svoj redovnički život. Pozvao nas je na iskrenost pred Bogom i pred sobom da bismo bili uistinu sretni u svom pozivu. Slikovito je govorio o redovničkom pozivu kao mirisu. Mirisom možemo privući druge ili ih odbaciti od sebe. Ako imamo Boga u sebi, onda drugi osjete Božji miris u nama.

U drugom dijelu programa, koji je uslijedio nakon zajedničkog objeda, zadatak je bio sagledati konkretnu situaciju u pastoralu s mladima, s posebnim naglaskom na planiranje molitveno-odgojnih vikend seminara za djevojke, jednodnevnih duhovnih obnova te sadržaja u novom duhovnom centru u Bijelome Polju. S. Franka, provincijska predstojnica, ukratko je prikazala trenutno stanje pastoralnog djelovanja sestara i pozvala sestre da se izjasne o možebitnim novim idejama, prijedlozima, poteškoćama. Prihvaćena je ideja da se jednodnevne ili poludnevne duhovne obnove za mlade, koje se već prakticiraju na mnogim mjestima, prošire i na pojedine župe. S. Franka potaknula je sestre i na potrebu odgoja za liturgijsku glazbu te potrebu njegovanja i održanja sestarskog zbora koji obogaćuje sva provincijska slavlja.

Susret je završen u ozračju sestrinstva s nadom da svako zajedničko nastojanje oko dobra urodi i dobrim plodom.

S. Zdenka Petrović