21.05.2015

Fra Michael A. Perry ponovno izabran za Gen. ministra Franjevačkog reda

Generalni kapitul održava se od 11. svibnja do 6. lipnja u Asizu, a 21. svibnja izaslanici franjevaca iz cijelog svijeta izabrali su Generalnog ministra.

Na Generalnom kapitulu Reda Manje braće koji je počeo 11. svibnja, izaslanici franjevaca iz cijeloga svijeta izabrali su 21. svibnja u Asizu u službu Generalnoga ministra fra Michaela A. Perryja koji ju je i do sada obnašao.

Fra Michael Perry rođen je godine 1954. u Indianapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Završio je studij povijesti i filozofije postigavši bakalaureat, nakon čega je stupio u novicijat Reda Manje braće 1977. godine, a sljedeće godine položio svoje prve redovničke zavjete. Svečane zavjete položio je 10. listopada 1984. Prije svećeničkog ređenja postigao je magisterij iz teologije. Član je Franjevačke provincije Presvetog Srca Isusova u Sjedinjenim Američkim Državama u kojoj je djelovao kao odgojitelj juniora. U tom razdoblju surađivao je s Uredom za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenoga u Redu Manje braće. Tada je postigao i doktorat iz religijske antropologije.

Deset godina bio je misionar u Demokratskoj Republici Kongo, dok 2008. godine nije izabran za Provincijalnoga ministra u Provinciji Presvetoga Srca Isusova. Sljedeće je godine izabran za Generalnoga vikara Reda.

Kad je Generalni ministar, fra Jose Rodriguez Carballo, imenovan Tajnikom Kongrecije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života i zaređen za biskupa, fra Michael Perry izabran je 22. svibnja 2013. za novoga Generalnoga ministra Reda Manje braće.

Generalni kapitul Reda Manje braće nastavlja s radom do 6. lipnja 2015. (IKA)