01.11.2022

Blagdani Sviju Svetih i Dušni dan

Duboka simbolika i otkrivenje pravog životnog smisla

Godine 827. papa Grgur IV. odredio je da se 1. studenoga u cijeloj Crkvi na svečani način slavi spomen svih svetih. Ta je svetkovina spomen svih svetaca, proglašenih i neproglašenih, koji su svoj život proživjeli na čast Bogu, u duhu i po zahtjevima Evanđelja i na korist bližnjima. Svetkovina Svih svetih je zapovjedani blagdan u Katoličkoj Crkvi.

Dan nakon Svih svetih je Dušni dan (2. studenoga). Na taj se dan Crkva sjeća svih vjernih mrtvih, a tradicija potječe iz 7. stoljeća. Redovnik Odilo (+1049.) iz samostana Cluny uspostavio je 2. studenoga kao dan kad su se redovnici posebno molili za sve vjerne mrtve. Toga se dana u crkvama služe mise za sve vjerne mrtve iz te župe ili biskupije, odnosno za duše svih umrlih vjernika. Prema tradiciji se na taj dan obilazi grobove pokojnika, premda se običaj, zbog toga što je svetkovina Svih svetih u većini zemalja i neradni dan, posjećivanja grobova premjestio i na 1. studenoga.

fra Frano Prcela

BLAGDANI SVIJU SVETIH I DUŠNI DAN

Blagdani Sviju svetih i Dušni dan imaju duboku simboliku i golemo značenje za naš svakidašnji život; oni su rasvjetljenje toga života, oni su otkrivenje pravog životnog smisla.

Dan se kreće od zore do mraka. Život teče od kolijevke do groba. A naša djela prolaze put od zamisli do izvršenja. Zašto nešto činimo i u koju svrhu činimo? Budemo li se to više puta pitali, mnogo će se toga u našem životu promijeniti na dobro i zadobit ćemo snagu da sa sažaljenjem podnesemo svaku poruku koja je takla, ali nije oskvrnula svete.

Blago nama.

(Sida Košutić, UZ DAN SVETIH I DAN DUŠA /odlomak/)

T. Ć. / V. A.(www.klanjateljice.hr)