02.12.2015

Potvrđena trojica kandidata za izbor novoga provincijala Bosne Srebrene

Službeno potvrđeni kandidati fra Zdravko Anđić, župnik u Zenici, fra Jozo Marinčić, gvardijan, definitor i ekonom, fra Ivan Šarčević, gvardijan i profesor.

Na redovitom zasjedanu Definitorija Franejvačke provincija Bosne Srebrene, u petak 27. studenog 2015. godine, Generlani vizitator fra Iko Skoko je obavijestio članove Uprave Provincije da je Generalna Uprava Franjevačkog reda u Rimu potvrdila trojicu kandidata za izbor novoga provincijala Bosne Srebrene.

Novi provincijal i ostali članovi Uprave Provincije (Definitorij) bit će birani na Provincijskom kapitulu koji će se slaviti u travnju 2016. godine. Naime, sva svečano zavjetovana braća koja imaju aktivno pravo glasa u Provinciji Bosni Srebrenoj trebala su poslati u zatvorenim kuvertama ime jednog fratra za kojeg smatraju da može i treba biti izabran za novoga provincijala, a onda je komisija na čelu s Generalnim vizitatorom otvorila i prebrojala pristigle glasove. Imena kandidata koji su imali najveći broj glasova Generalni vizitator je nosio na potvrdu u Rim u Generalnu kuriju Reda.

Ovo su trojica službeno potvrđenih kandidata po abecednom redu:

1.  fra Zdravko Anđić (trenutno na službi župnika u župi sv. Ilije proroka u Zenici);

 2.  fra Jozo Marinčić (trenutno na službi gvardijana, definitora i ekonoma Provincije na Kovačićima u Sarajevu);

 3.  fra Ivan Šarčević (trenutno na službi gvardijana samostana sv. Ante na Bistriku i profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu)

Sada slijedi drugi krug glasovanja po istom principu za izbor provincijala, s tim da će se novi glasovi otvarati i prebrojavati za vrijeme trajanja Provincijskog kapitula. (www.bosnasrebrena.ba)