27.05.2016

Uredba Svete Stolice o osnivanju ustanova posvećenog života na biskupijskoj razini

Prethodno savjetovanje Svete Stolice je nužno za osnivanje biskupijskog instituta posvećenoga života, pod prijetnjom ništavosti osnivanja same ustanove.

Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, svjesna da je svaka nova ustanova posvećenoga života, premda se rađa i razvija u određenoj partikularnoj Crkvi, dar za cijelu Crkvu, a uvidjevši potrebu da se spriječi osnivanje novih ustanova na biskupijskoj razini bez dovoljnog rasuđivanja kojim će se potvrditi izvornost njihove karizme, definirati specifična obilježja koja će u njima imati posvećenje kroz zavjetovanje evanđeoskih savjeta i kojim će se utvrditi u njima stvarne mogućnosti razvoja, smatra korisnim pobliže odrediti nužnost, određenu u kan. 579 ZKP-a, da se zatraži njezino mišljenje prije pristupanja osnivaju nove biskupijske ustanove.

Stoga, saslušavši mišljenje Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove, Sveti Otac Franjo, na audijenciji u kojoj je primio državnog tajnika Pietra Parolina 4. travnja 2016., odredio je da se prethodno savjetovanje Svete Stolice treba smatrati nužnima ad validitatem za osnivanje biskupijskog instituta posvećenoga života, pod prijetnjom ništavosti dekreta o osnivanju same ustanove. Ova uredba (reskript) stupa na snagu 1. lipnja ove godine.  (www.redovnistvo.hr)