02.10.2018

Susret prov. predstojnice s vjeroučiteljicama, vod. zborova i sestrama koje rade u školi

Predavanje o temi "Profil i identitet Školske sestre franjevke" je održala s. Abela Banožić u međugorskom samostanu Rana sv. Franje.

U samostanu Rana sv. Franje u Međugorju održan je 22. rujna 2018. godine prvi ovogodišnji susret provincijske predstojnice s. Zdenke Kozina sa skupinama sestara po apostolatu – susret s vjeroučiteljicama, voditeljicama crkvenih zborova i sestrama koje rade u školi. Na susretu se okupilo petnaestak sestara.

Nakon uvodne molitve s. Zdenka je pozdravila okupljene sestre i izrazila im dobrodošlicu. Istaknula je, između ostaloga, kako su se ovakvi susreti pokazali korisnima jer zajedničke prosudbe, viđenja i stavovi o onome što se živi na terenu pomažu iznalaženju novih mogućnosti za učinkovitije, djelatnije redovničko svjedočenje i plodniji apostolat. Kazala je zatim da je okvirna tema susretâ geslo Godine jubileja, 150. obljetnice utemeljenja Družbe: Hvalite Gospodina, zahvaljujte i služite njemu u poniznosti. Potom je izvijestila sestre kako se prije tjedan dana (16. rujna) pod istim geslom zbio svečan događaj u Mariboru – otvaranje Jubilarne godine Družbe. Zahvalila je pritom voditeljicama zborova koje su za svečanost u Mariboru pripremale zbor za animiranje euharistijskoga slavlja i pojedinačne nastupe provincija. Priopćila je sestrama kako će tijekom jubilarne godine zborovi Splitske, Bosansko-hrvatske, Mariborske i naše provincije nastupiti po provincijskim središtima (Split, Mostar i Sarajevo) i upoznala ih i s drugim inicijativama i povlasticama u Godini jubileja, a spomenula je da, osim proslave Godine jubileja Družbe, u našoj provinciji sljedeće godine obilježavamo 120 godina od dolaska prvih sestara u Hercegovinu.

Predavanje o temi Profil i identitet Školske sestre franjevke održala je s. Abela Banožić. Nakon općeg objašnjenja pojmova profila i identiteta s. Abela je pokušala oslikati profil i identitet školske sestre franjevke. Donijela je potom povijesni presjek od potrebe osnivanja Družbe u Mariboru, „razloga“ dolaska sestara u Hercegovinu do danas s naglaskom na apostolat sestara mostarske provincije unutar karizme Družbe – „…posebice na odgojnom području“ (Konstitucije, čl. 2), posvješćujući da je smisao našega života, odgoja i rada u naviještanju Kraljevstva Kristova u svijetu. Zatim se osvrnula na izazove u suvremenom svijetu i kako se pred tim izazovima treba postaviti školska sestra franjevka. „Naš profil i identitet upravo je vidljiv i prepoznatljiv po naviještanju i svjedočenju Evanđelja“, kazala je, između ostaloga, s. Abela. „Valja trajno voditi računa o činjenici da je sestra – osoba, svjedok vjere, koja je na temelju svoga franjevačkog identiteta („biti“), psiho-pedagoški obrazovana („znati“), didaktičko-metodičkim pristupom osposobljena za prenošenje vjere („znati činiti“), a nadasve da posjeduje komunikacijsku i relacijsku kompetenciju („znati živjeti zajedno“). Ovo su temeljne odlike školske sestre franjevke, koja se vođena Duhom Svetim trajno usavršuje kroz osobnu i zajedničku molitvu, kako bi se na njezinu licu i djelima očitovalo življenje Evanđelja i, u Franjinu duhu, zajedništva s drugima.“

Osim predavanja s. Abela je pripremila i prijedlog jedne dnevne pripreme za sat vjeronauka na temu Školske sestre franjevke u Hercegovini koju su sestre nakon predavanja razrađivale u radu u skupinama. Materijale za motivaciju, pitanja za priloge i druge prijedloge što su ih imale sestre su iznijele u zajedničkom nastavku rada. Nakon plenuma s. Zdenka je zahvalila sestrama na sudjelovanju i radu pozivajući ih da budu svjedoci - da žive i promiču kršćanske i redovničke vrjednote… Da budu školske sestre franjevke.

(ssf)