20.09.2019

Imenovana nova tajnica Hrvatske redovničke konferencije

Vijeće Hrvatske redovničke konferenije zahvalilo je dosadašnjoj tajnici s. Ireni-Katarini Olujević, SMI i imenovalo novu tajnicu dr. sc. s. Kristu Mijatović, Milosrdnu sestru sv. Križa.

Vijeće Hrvatske redovničke konferencije na svojoj sjednici održanoj 19. rujna 2019. u sjedištu Konferencije jednoglasno je za novu tajnicu imenovalo dr. sc. s. Kristu Mijatović, Milosrdnu sestru sv. Križa. 

Predsjednica Konferencije s. Ana Marija Antolović zahvalila je s. Kristi što je prihvatila ovo služenje. Zahvalila je također Milosrdnicama sv. Križa za sestru Kristu. Sestra Krista iskazala je zahvalnost i svoju dobru volju da služi redovništvu i na ovakav način.

Članovi Vijeća iskazali su zahvalnost dosadašnjoj tajnici s. Ireni-Katarini Olujević, služavki Maloga Isusa koja je službu tajnice vršila nepunih osam godina. Sestra Irena-Katarina zahvalila je kod primopredaje dužnosti na povjerenju i prigodi da služi redovništvu. Sestra je pošla na novu službu u Rim. 

Jasna s. Krista Mijatović rođena je 1978. godine u Brčkom, u Bosni i Hercegovini. Do svoje dvanaeste godine živjela je u Tolisi, a godine 1990. obitelj se seli u Štitar, u Hrvatsku. Nakon završenoga drugog razreda opće gimnazije u Županji, 1995. godine odlazi u samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Poslije mature (1997.) stupa u postulat, a godinu dana kasnije (1998.) u novicijat. Prve redovničke zavjete položila je 2000. godine u Đakovu. 

Godine 2001. upisala je dvogodišnji studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Teološki studij upisala je 2003. godine na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je afiliran Teološkomu fakultetu Papinskoga sveučilišta „Gregoriana“ u Rimu. Doživotne zavjete položila je 2006. godine u Štitaru. 

Diplomirala je u lipnju 2007. godine, a od rujna iste godine vršila je službu vjeroučiteljice u osnovnim školama u: Sikirevcima, Vukovaru, Donjem Miholjcu i Osijeku. Od 2014. godine članica je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života te Povjerenstva za osobe posvećenoga života u Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji. Godine 2015. obranila je licencijatski rad Apostolat ženskih redovničkih zajednica u povijesno-društvenom kontekstu. Komparativni prikaz djelovanja redovnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i doktorata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 2017./2018. predavala je kolegij Dimenzija apostolata u posvećenom životu na Studiju teologije posvećenoga života u Splitu. Članica je uredničkoga vijeća časopisa Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih konferencija. (HRK)