Franjevke Marijine Misionarke

Sestre Franjevke Marijine Misionarke pripadaju međunarodnom, misionarskom Institutu – pozvane za naviještanje Radosne  vijesti; utemeljila ga je francuska redovnica blažena Marija od Muke Kristove u Indiji 1877 godine.

Družba sestara je nastala iz misijskih potreba Crkve, a njezin prvi cilj je evangelizacija kroz molitvu i apostolat, darujući potpuno svoj život za Crkvu i spasenje svijeta. Danas Družba broji oko 7 tisuća sestara iz 82 naroda na svim kontinentima u 77 država.

Pripadnice Družbe nastoje svoje zvanje živjeti u duhu Marijina predanja: "Evo službenice  Gospodnje" kako bi Bog preko njih  ispunio svoj naum ljubavi prema svakom čovjeku. Žele poput sv. Franje živjeti Evanđelje u svijetu kroz jednostavnost, siromaštvo, mir i radost. Euharistija produžena u adoraciji središte je njihovog života.

Žive sa sestrama koje im Bog šalje, kad je moguće u međunarodnim zajednicama, te na taj način svjedoče jedinstvo u različitosti.

Kao misionarke spremne su ići svuda i doći do svih kako bi navijestile Radosnu vijest:

Sestre franjevke misionarke angažirane su na pastoralnom, odgojno-obrazovnom, zdravstvenom, socijalno-karitativnom području, promičući i međureligijski dijalog, mir pomirenje i pravednost.

U Provinciji koja obuhvaća centralno-istočnu Europu sestre žive u 30-tak zajednica, u 8 država: BiH, Poljskoj, Rusiji, Ukrajini, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj i Sloveniji.

Godine 1997. Sestre Franjevke Marijine Misionarke su došle u Bosnu i Hercegovinu i po želji kardinala Vinka Puljića naselile se u Odžaku. Primarni cilj je bio: živjeti s ljudima, svojom prisutnošću ohrabrivati ih na povratak, pomagati svima, bez obzira na nacionalnu ili religioznu pripadnost, liječiti ratne rane, poticati ljude na oproštenje, pomirenje i toleranciju¸ posebno moliti i sudjelovati u obnovi crkvene zajednice i vjerskog života.

Na samom početku sestre su se uključile u pastoralni rad u župi, kao na primjer priprema djece za prvu pričest i krizmu, liturgijsko pjevanje, te molitvena skupina žena.

Jedna sestra je na početku pokrenula školovanje djece s manjim poteškoćama u razvoju, zatim je zajedno s roditeljima djece i s osobama s posebnim potrebama inicirala osnivanje udruge koja će kasnije dobiti ime "Kuća nade". Udruga je organizirala druženje i rekreativni rad u jednoj daščari u centru grada. Da bi popravili uvjete rada sestre su inicirale izgradnju dnevnog centra "Kuća nade". Taj humanitarni projekt dnevnog centra je probudio veliko zanimanje institucija i pojedinaca – izgrađen je ponajviše iz donatorskih sredstava. Centar služi prije svega djeci koja nisu obuhvaćena nikakvim oblikom obrazovanja i pomaže njihovim roditeljima, koji su u tom velikom opterećenju najčešće u brizi za djecu propušteni samima sebi. "Kuća nade" je također mjesto dijaloga života među različitim nacijama i religijama.

Trenutno u zajednici u Odžaku žive 5 sestara. Sestre djeluju u pastoralu župe, jedna sestra vodi Caritas župe a jedna  radi kao pedagog-defektolog u Centru za djecu s posebnim potrebama.

Mjesna poglavarica:
S. Agnieszka Chwalinska
Titova bb
BiH – 76290 Odžak
tel./faks 031/762 038; 063/442 839
e-pošta: odzakfmm@gmail.com (agness.fmm@gmail.com)

Fotogalerija