18.04.2016

Nova uprava Kćeri Božje ljubavi Provincije Božje providnosti

Nova uprava: Gordana Igrec, provincijalna glavarica i savjetnice: s. Ankicu Juranović, s. M. Zvjezdanu Kovačević, s. M. Elizabetu Ćosić i s. M. Vidu Ademi.

Vrhovna glavarica Družbe kćeri Božje ljubavi s. Maria Dulce Adams imenovala je 19. veljače s. Gordanu Igrec provincijalnom glavaricom Provincije Božje providnosti.

Za vrijeme XIX. provincijalnog kapitula sestre su 14. travnja izabrale četiri provincijalne savjetnice: s. Ankicu Juranović, prvu provincijalnu savjetnicu i zamjenicu provincijalne glavarice, s. M. Zvjezdanu Kovačević, s. M. Elizabetu Ćosić i s. M. Vidu Ademi. Za službu provincijalne ekonome imenovana je s. M. Milka Srša, a za službu provincijalne tajnice s. Ivana Margarin.

Nova Provincijalna uprava 15. travnja započela je svoju službu koju će obavljati u sljedeće četiri godine. (IKA)