19.05.2016

Objavljen prijevod okružnice „Kontemplirajte“

Pismo "Kontemplirajte. Posvećenim muškarcima i ženama na tragovima Ljepote" stiže kao otvoreni poziv na Božje otajstvo, temelj redovničkog života.

Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica objavila je hrvatski prijevod treće okružnice uz Godinu posvećenog života.

Nakon dviju okružnica "Radujte se" i "Istražujte" to je treća okružnica koju je u Godini posvećenog života priredila Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Time se nastavlja put razmišljanja o posvećenom životu, kojem je nit vodilja knjiga Pjesma nad pjesmama. "Zagledati se u dubinu našeg života, kaže se u uvodu, tražiti razlog našeg hodočašća u traženju Boga, propitkivati kontemplativnu dimenziju naših dana, kako bismo prepoznali otajstva milosti koje nas krijepi, oduševljava, preobražava".

Bilo teologalni odnos posvećene osobe s Gospodinom (confessio Trinitatis), bilo bratsko zajedništvo s onima koji su pozvani živjeti istu karizmu (signum fraternitatis), bilo misija kao očitovanje Božje milosrdne ljubavi u ljudskoj zajednici (servitum caritatis), sve je povezano s neiscrpnim traženjem Božjeg lica, poslušnim slušanjem njegove riječi, kako bi se prispjelo do kontemplacije živog i pravog Boga.

Razni oblici posvećenog života – pustinjački i djevičanski, monaški i kanonički, samostanski i apostolski, svjetovni i oblik novog bratstva – napajaju se na izvoru kontemplacije, tu se okrepljuju i dobivaju snagu. U njoj susreću misterij koji ih nastanjuje i nalaze puninu da žive evanđeoski znak posvećenja, zajedništva i misije,

Ovo pismo – koje je u kontinuitetu s naputkom Kontemplativna dimenzija redovničkog života (1980.), zatim s posinodskom apostolskom pobudnicom Vita consecrata (1996.), apostolskim pismom Novo millennio ineunte (2001.) i naputkom Ponovno krenuti od Krista (2002.) i Faciem tuam, Domine, requiram – stiže kao otvoreni poziv na Božje otajstvo, taj temelj čitavoga redovničkog života. Poziv koji otvara nikada dostignut i nikada potpuno doživljen obzor: odnos s tajnom Boga živoga, prvenstvo života u Duhu, zajedništvo ljubavi s Isusom, središtem života i stalnim izvorom svake inicijative, živo iskustvo koje traži da se dijeli, ističe se u dokumentu. (IKA)