25.12.2021

Božićno otajstvo

Marko Babić: Ponirati u dubinu otajstva i proživljavati širinu njegova dometa

Kršćani su kroz vjekove uz svetkovinu Isusova rođenja stvorili veoma bogat vjernički ugođaj na mnogim područjima života. Time su pokušali izraziti vjernički doživljaj neizreciva otajstva utjelovljenja i rođenja Isusa Krista Sina Božjega. Zajedničko i pojedinačno vjerničko proživljavanje uspomene na tako veleban događaj i učvršćivanje osobne vjere u obiteljskim druženjima, sudjelovanjem u bogoslužju i pristupanjem svetim sakramentima. Uz ozbiljnu i otajstvenu ponudu u službenoj liturgiji razvila su se i druga slavlja koja manje ili više pomažu intenzivnijem proživljavanju neizrecive tajne Isusova utjelovljenja i rođenja. Tu su, prije svih, međusobna darivanja, božićne jaslice, bogata trpeza, vesele božićne pjesme i popijevke, svečano ukrašeni trgovi i trajno rasvijetljeni izlozi trgovina … Agresivna komercijalizacija tu često nalazi veoma pogodno područje za brzu zaradu, a toj potrošačkoj groznici nerijetko podlegnu i sami kršćani. Da se ne bi podleglo toj jeftinoj promidžbi koja vanjskim blještavilom više skriva nego otkriva božićno otajstvo, potrebno je vjernički sudjelovati u zajedničkom bogoslužju i više ponirati u dubinu tako velika otajstva i proživljavati širinu njegova dometa. U tome su dragocjeno pomagalo službeni liturgijski tekstovi i asketska razmišljanja o božićnom otajstvu glasovitih crkvenih otaca. Ovi redci su napisani jedino s tim ciljem. Neka nam Gospodin udijeli milost da se i nama ostvari ono što molimo u popričesnoj molitvi na božićnoj misi Zornici: “Molimo te, Gospodine, daj nam živom vjerom spoznavati dubine toga otajstva i ljubiti ga još većim žarom srca!

Sveto pismo ne promatra Kristovo utjelovljenje, i njegovo tjelesno rođenje kao nužan slijed utjelovljenja, kao čin sâm za sebe, nego uvijek u odnosu prema našem otkupljenju. U tome je najrječitiji sv. Pavao koji često naglašava da se Krist utjelovio radi nas i radi našega otkupljenja. “Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga, od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi, te primimo posinstvo” (Gal 4,4-5). Krist “postade ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, do smrti na križu” (Fil 2,7-8). Pavlovu misao prihvaća i razrađuje Poslanica Hebrejima: “Zato On (Krist) ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: ‘Evo dolazim!’ U svitku knjige piše za mene: ‘Vršiti, Bože, volju tvoju!” (Heb 10,5-7).

“Naučimo se gledati Rođenje Gospodinovo, to otajstvo Riječi što je postala tijelom, ne samo kao spomen jednoga prošlog događaja, nego kao čin što se odvija pred našim očima. Gospodin Isus je postao čovjek našega plemena da mi možemo biti sudionici božanske naravi (2 Pt 1,4).”  (Sv. Leon Veliki)

 

Izvor: Marko Babić, Božićno otajstvo u liturgiji i praksi

Služba Božja 52 (2012) broj 3/4