Uršulinke

Hrvatske uršulinke pripadaju Rimskoj uniji Reda svete Uršule. Utemeljiteljica im je sv. Anđela Merici. Ona je godine 1535. osnovala »Družbu svete Uršule« iz koje se tijekom stoljeća razvilo oko 40 ogranaka uršulinki, koje štuju svetu Anđelu kao utemeljiteljicu. Razlikuju se po svojim pravilima, ali ih prožima isti Anđelin duh. Njihova je misija svjedočiti i naviještati Evanđelje.

Rimska unija, sa sjedištem u Rimu, jest internacionalni redovnički Institut papinskog prava, u kojem se kontemplacija i apostolat međusobno prožimaju i oživljuju. U uršulinskom je pozivu zajednički život od bitne važnosti. Bave se apostolatom odgoja u vidu evangelizacije.

Formacija uršulinke Rimske unije traje niz godina:

 Kandidatura traje dovoljno dugo da bi se upoznala solidnost zvanja i da bi se i sama djevojka i Red, koliko je to moguće, uvjerili da li njezino zvanje odgovara uršulinskoj karizmi.

 U postulatu (barem 6 mjeseci), i u novicijatu (2 godine) sistematski se uvodi u redovnički život i stječe se iskustvo o načinu života u Institutu te se oblikuje njegovim duhom. Kroz to vrijeme molitva ima prvorazredno mjesto, a »30-dnevne duhovne vježbe pomažu novakinji da stekne iskustvo produljene molitve i duh rasuđivanja, da produbi svoju spoznaju i ljubav prema Isusu Kristu, da provjeri i učvrsti svoju želju da ga slijedi u uršulinskom životu« (Konstitucije 118.).

Vrijeme privremene obaveze traje 5 godina, a zatim se polažu doživotni zavjeti.

»Junioristica prema svojim sposobnostima stječe potrebno znanje i kvalifikacije, produbljuje vjersku, ljudsku i stručnu formaciju, da bi potpunije odgovorila Božjem pozivu i učinkovitije radila na djelu Otkupljenja« (Kon. 127. i 131.).

Treća probacija, po prilici 10 godina nakon privremenih zavjeta, jest »intenzivno vrijeme redovničkog i apostolskog života«; tu se »svaka još više ukorjenjuje u ljubavi prema Crkvi i duhu Instituta, a ponovne 30-dnevne duhovne vježbe omogućuju još snažnije usmjerenje života prema Bogu« (Kon. 138.).

Hrvatska zajednica sestara Uršulinki ima 7 zajednica i broji 55 zavjetovanih sestara.

Apostolski rad sestara obuhvaća:

Zajednice sestara uršulinki

U VARAŽDINU, Uršulinska 3, 1 sestra radi kao vjeroučiteljica na gimnaziji u Varaždinu, 1 u školi i na župi u prigradskom naselju Biškupec i 1 na župi u Knegincu. U obnovljenoj školskoj zgradi koju im je tadašnja komunistička vlast nakon II. svjetskog rata oduzela, a 2006. im je vraćena, otvorile su Duhovni centar "Dom sv. Anđele" za duhovne obnove i razne susrete duhovnog sadržaja.
2009. otvorile su i Dječji vrtić "Sv. Uršula.
U Varaždinu sestre imaju i radionicu crkvenog ruha i time pridonose ljepoti liturgije.
Surađuju i u Ordinarijatu i katedrali Varaždinske biskupije.

 U ZAGREBU djeluju uršulinske zajednice:

U SLAVONSKOM BRODU: vjeronauk u školama te u župi i svetištu Gospe Brze Pomoći.

U ROVINJU: vjeronauk na župi i u školama.

U ZENICI: Jedina zajednica u BiH je zajednica u Zenici osnovana 1967. Od svojih početaka pa do danas sestre se bave odgojem djece i mladih. Danas u župi djeluju tri sestre. Povjerena im je katehizacija, animacija liturgije, priprava odraslih za sakramente. Sestre organiziraju različite oblike duhovno rekreativnih susreta i duhovnih obnova za sve uzraste, okupljaju najmlađe u igraonicu koja je otvorena za djecu od tri do šest godina i radi dva put tjedno. To je ujedno prilika pozabaviti se roditeljima i s njima raditi na produbljivanju njihove vjere. Spomenut ćemo i molitvenu zajednicu mladih „Goruči grm“ s kojima se također radi na produbljivanju molitvenog i kršćanskog života. Sestre djeluju i karitativno, obilazeći starije i bolesne te pomažući siromašnim obiteljima a taj osjećaj za bližnjeg u nevolji nastoje probuditi i kod svih onim s kojima rade. Uz sve aktivnosti koje imamo osjećamo da je naše prvo poslanje u ovoj sredini svjedočiti svoju posvetu Bogu te kvalitetom našeg zajedništva biti svjedokinje radosti, nade i  pomirenja.

U svojem životu i radu, sestre žele i nastoje da ih vodi jedinstvena i dvostruka ljubav u duhu preporuke njihove utemeljiteljice svete Anđele:»Nastojte da vas pokreće samo čista ljubav prema Bogu i žar prema dušama«.

Mjesna glavarica u Zenici: s. Elvira Krišto, OSU Strossmayerova 17a, 72000 Zenica; tel. +387/32 462 105
e-mail: elvira@ursulinke.hr
 
Provincijalna glavarica:
S. Ksenija Leko, OSU
Vončinina 1/1
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4674-081
Faks: 01/ 4674-520
E-mail: ursulinke-provincijalat@zg.t-com.hr
www.ursulinke.hr

Prezentacija

Fotogalerija